Herní mechaniky

Mezi základní neopustitelné principy Battleground Europe patří

 1. Rození se v brigádách (brigády obsahují různé seznamy dostupných využitelných jednotek a lze je umístit vrchním velením do měst)

 2. Rození se v misích (mise slouží k určení konkrétní budovy pro zrození jednotky a zároveň cíle, vůči kterému se bude měřit vzdálenost pro postavení Mobilního pěchotního spawnu zvaného Field Resupply Unit)

Zabírání nepřátelského města ve své nejsložitější podobě začíná

 1. Zničením nepřátelské útočné základny

  1. Vytvořením mise (ve městě s vlastní brigádou) proti Forward Base (15s)

   1. Nepřátelské útočné základně, která je umístěna blízko cesty mezi oběma susedícími nepřátelskými městy

  2. Přepravou do blízkosti nepřátelské Forward Base (4min v závislosti na různé vzdálenosti od 1500m do 3000m)

   1. Pěšky, náklaďákem nebo na tanku (nikoliv v tanku)

  1. Rozložení Mobilního pěchotního Spawnu (10s)

   1. Náklaďákem, nebo v pěchotě velitelem mise

  1. Vyhozením Forward Base do povětří za pomoci HE náloží jednotky Engineer (2min v závoslosti na počtu inženýrů/náloži)

   1. Mobil Spawn (FRU) funguje jako náklaďák, v jeho blízkosti se doplňuje jednotkám munice

  1. Zabrání nepřátelského města

   1. Vytvořením mise nově postavené vlastní Forward Base proti nepřátelskému městu (15s)

  1. Přepravou do blízkosti nepřátelské Forward Base (4min v závislosti na různé vzdálenosti od 1500m do 3000m)

   1. Pěšky, náklaďákem nebo na tanku (nikoliv v tanku)

  1. Postavení Mobilního pěchotního Spawnu (10s)

   1. Náklaďákem, nebo v pěchotě velitelem mise

  1. Přesunem do nepřátelské civilní vlajkové budovy nebo vlajkové budovy (CP) náležící skladišti (1-10 minut v závislosti na umístění vlastního Mobilního pěchotního Spawnu ve vzdálenosti 450m-3000m)

   1. Pěšky, náklaďákem nebo na tanku

   2. Zabráním prvního CP (1-8 minut v závislosti na počtu pěšáků uvnitř vlajkové budovy)

   3. Zabráním všech vlajkových budov typu Army Base, Naval Base, Dock, Air Base (1-8 minut v závislosti na počtu pěšáků uvnitř vlajkové budovy)

    1. zabírání těchto 4 typů vlajkových budov je podmíněno udržením rozděleného města po dobu nejméně 10 minut, jinak na pořadí nezáleží

   4. Zabráním všech zbývajících nepřátelských vlajkových budov, pokud nebyla budova v bodě 6 posledním nepřátelským objektem

  1. Umístění posádky do nově vlastněného města

   1. Přesunutí spawn listu do nově osvobozeného města (2-40minut v závislosti na tom, zdali se konkrétní brigáda v poslední hodině již jednou nepřesouvala)

    1. za předpokladu, že mezi body přesunu nestojí nepřátelská Forward Base a je přítomen někdo z vrchního velení s oprávněním pro přesun brigády

Technicky, tyto malé a jednoduché úkony lze provést v nejkratší možné době cca 30 minut, do hry ale vstupují další a další podmínky, které relativně jednoduchou mechaniku zajímavě zesložiťují.

 • Bod 2.5. je podmíněn vyhlášením útoku někým z vrchního velení. Od té doby se odpočítává 10 min do možnosti zahájit zabírání prvního vlajkového objektu a po tu dobu je tento záměr již prezentován nepříteli. Velice tedy záleží na tom, zda se nejprve zaútočí a potom vyhlásí útok nebo naopak. Překvapivý útok s pozdější možností zabírat vlajkové budovy může znamenat rozhodující výhodu na začátku boje.

 • Provedením zabrání konkrétní vlajkové budovy (v bodě 2.5.), která má stejné jméno v názvu jako město ze kterého vedeme útok, se stane naše vlastní Spawnovací budova, jenž bude čerpat jednotky z brigády našeho města. Poté již není nutné používat Mobilní pěchotní Spawn umístěný nejblíže 450m k nepřátelské budovy

 • Přesunutí Spawn listu v bodě 3 je podmíněno vypršením timeru po předchozím přesunutí brigády a vlastnictvím objektů pro vytvoření úplného zásobovacího linku (Army Base, Depot Forward Base, Depot, Army Base)

 • Provedením zabrání všech vlajkových budov v bodě 6 se vystrčí nepřátelský brigáda nebo brigády do sousedního nepřátelského (obvykle do města odkud brigáda přišla) města vždy odpovídající svému typu podle objektu.

 • V bodě 3 je výjimka pro letecké brigády, které nelze přesouvat do frontového města.

 • V bode 1.3.1 a 2.3.1 lze změnit velitele mise na kohokoliv jiného v misi, Mobilní pěchotní Spawn tak může stavět i hráč s free účtem a to aniž by misi sám jako velitel zakládal.

  • Mobilní pěchotní Spawn lze každách 10 minut přemístit, pokud nebyl posledních 10 minut přemístěn nebo zničen.

  • Všechny brigády jsou zásobené z továren, které lze vybombardovat a tím zpomalit doplňování spotřebovaných jednotek. Stejně tak lze brigádu obklíčit nebo odříznout od továren a omezit tím její zásobování.

  • Zničení Forward Base znemožní spawnování v nepřátelském městě a zruší všechny Mobilní pěchotní Spawny vytvoření z ní.

Celé se to hezky psalo a nyní tedy víte, jak zabrat nepřátelské město, které nikdo nebrání. Zkuste ale, když ho někdo bránit bude, to se takových 30 minut může protáhnout i na 48 hodin za postupného obměňování vyčerpaných brigád za čerstvě dozbrojené.

Obrana Forward Base před jejím vyhozením do povětří.