Virtuální bojiště

je digitální simulací perzistentního světa, v níž je každá bojová jednotka (pěšák, tank, dělo, letadlo, loď) ovládaná člověkem.

V herním průmyslu se tento výraz obvykle užívá pro označení kombinace několika MMO simulací spojených dohromady (pozemní, letecká, námořní) a ke splnění kritérií (pro označení počítačové hry virtuálním bojištěm), pak stačí přítomnost alespoň dvou typů armád. Na rozdíl od combat simulátoru nejde o samotný boj, ale o věrné napodobení roznamitých podmínek boje, ve kterých se boj odehrává.